Vogue

Модуларната Vogue рецепција е дизајнирана од архитектите Перин и Топан и игра важна улога во презентацијата на една компанија. Бидејќи претставува прв елемент кој клиентите го гледаат кога влегуваат во приемниот хол, таа го ескпресира идентитетот на компанијата и нејзината култура.

Vogue рецепцијата ја комбинира визуелната естетика со функционалноста, линеарноста и едноставноста на современото работно место.

Повеќе информации на следниот линк.