Turn Around

РАБОТНА КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА
Додека нефлексибилниот режим на работење долго време преовладуваше во индивидуалните канцеларии, денес, динамичното работење на проекти е она што доминира, со различни тимови на различни локации. Дискусиите, одлуките и работата се одвиваат на места што нудат најголема ефикасност и најдобри резултати – таков е случајот со Sedus Turn Around, која е создадена посебно за да ги задоволи потребите и барањата на тимското работење.

Повеќе информации на следниот линк.

Опис

Конфигуратор на мебел
Прилагоден на индивидуалните барања и личните желби: Конфигураторот го олеснува планирањето на столици и друг мебел и испробувањето на различни опции.
Конфигурирајте го вашиот производ.