Tris desk

TRIS ви овозможува да создадете простори со одличен дизајн: естетска линеарност, минималистичка, но сепак еднакво функционална.
Визијата на Меко се базира врз истакнување на тоа дека канцелариите претставуваат комуникациски алатки за надворешните клиенти и нивните соработници.
Убавината емитува енергија!

Повеќе информации на следниот линк.