Silver 362S

Silver НАЈДОБРАТА СТОЛИЦА МЕЃУ СТОЛИЦИТЕ
Исклучителна естетика, софистициран дизајн. Беспрекорен комфорт. Тоа го нуди Silver – најдобрата столица меѓу столиците. Одлично ги владее сите технички задачи, воодушевува со својата леснина и умешно ја сокрива софистицираната инженерска уметност во внатрешноста.

Повеќе информации на следниот линк.