Se:lab e-desk

Како работна маса со опции за подесување во висина, Se:lab е-бирото нуди прагматични решенија и се фокусира врз наизменичност помеѓу седечка и стоечка позиција. Благодарение на дизајнот и кружните моторични ногарки, бирото може хармонично да се комбинира со останатите Se:lab производи.

Повеќе информации на следниот линк.

Опис

Конфигуратор на мебел
Прилагоден на индивидуалните барања и личните желби: Конфигураторот го олеснува планирањето на столици и друг мебел и испробувањето на различни опции.
Конфигурирајте го вашиот производ.