Se:cube max

Соба во соба – модули
Софистираниот систем на соба-во-соба на Se:cube Max одлично го надополнува семејството производи на Se:cube и нуди изолиран простор за состаноци, работилници и видео конференции. Независната Se:cube Max исто така може да се користи и како единечна или двојна канцеларија во океанските простори. Системот соба-во-соба без дно не е поврзан со структурата на зградата, така што може да биде поставен врз површини со вградено подно греење.

Достапни се различни видови и големини на Se:cube Max. Страната на која се наоѓа вратата е секогаш застаклена. Како додаток, уште една или две други страни можат да бидат застаклени.

Повеќе информации на следниот линк.