Lung Screen

Можноста за поразличен финиш со други ткаенини отколку со оние што ги нуди MyO, е возможна по одобрувањето на техничките и димензионалните карактеристики.
Комплетите за фиксирање можат да бидат прилагодени според ограничувањата на вашата инсталација.

Повеќе информации на следниот линк.