KINO ACOUSTIC OBJECTS

Kinô акустичниот панел за просторно одделување е достапен во две конфигурации: единечен панел (1180×1800 мм) или сет од три панели (375×1180 мм) составени од влакна од полиестер.
За дизајни по нарачка, димензиите на Kinô акустичниот панел за просторно одделување можат да бидат приспособени до следните димензии: максимална ширина = 1180 мм / максимална висина = 2600 мм
Сите побарувања за адаптација, димензии и/или форма, мора прво да бидат предмет на консултација и техничко одобрување.

Повеќе информации на следниот линк.