Prior

Првиот впечаток на компанијата произлегува од приемниот хол и рецепцијата.
Prior е дизајнирана да ги состави шалтерите за рецепција со голем престиж и функционалност.
Лакираните површини во комбинација со дрвени површини и големото внимание врз деталите нудат една палета од најпрефинета елегантност.
Рецепциската површина е од заоблен дрвен панел покриен со мека еко-кожа.
Каблите за струја се сокриени внатре во стуктурата, невидливи, но сепак лесно раководливи. Опционалните LED светилки можат да бидат додадени на долниот дел од шалтерот.

Повеќе информации на следниот линк.