Monitor Caddy

MEDIA МЕБЕЛ
Со својата совршено дизајнирана внатрешна опрема, Sedus Monitor Caddy е идеален за брзи и ефикасни презентации и конференции. Вградената мрежа овозможува директно поставување на екрани до 60“ врз подвижното постолје, притоа намалувајќи ја монтажната длабочина на мониторот.

Повеќе информации на следниот линк.