Kino Screen

Лесна, номадска и елегантна, Kinô акустичната преграда претставува комбинација од неколку вредности. Акустична, ефективно го намалува одбивањето на бучавата и звукот. Достапна во неколку форми и финиши, ги оформува
и ограничува просторите. Создаден од рециклирани пластични шишиња, овој производ од полиестер може 100% да се рециклира… тоа е огромен бенефит за нашата околина! За дизајни по нарачка, димензиите на Kinô преградите можат да бидат приспособени до следните димензии: максимална ширина = 1100 мм / целокупна висина (преграда + ногарки) максимум = 1800 мм (без ризик од превртување) Сите побарувања за адаптација, димензии и/или форма, мора прво да бидат предмет на консултација и техничко одобрување.

Повеќе информации на следниот линк.