DUO360 Rotating screen

Без разлика дали станува збор за форма на трапезоид или правоаголник, DUO 360 оди во комбинација од идентични парови, по форма и боја, поставени врз заедничка основа. Преградата се состои од челична рамка и апсорбирачка површина (± 35 мм) прекриена со волнена ткаенина, затворена со патент во боја.
Поткренати за 100 мм на потенка основа, преградите можат да се вртат до 360°.

Повеќе информации на следниот линк.