Acoustic Panel (with frame) QUIETO

Quieto акустичниот панел се состои од видлива алуминиумска рамка (± 18 или 35 мм) и апсорбирачка површина (± 40 мм) прекриена со ткаенина. За дизајн по нарачка, максималните димензии на Quieto панелот се 1160 х 1600 мм. Можноста за поразличен финиш со други ткаенини отколку со оние што ги нуди MyO, е возможна по одобрувањето на техничките и димензионалните карактеристики. Оваа специјална 3Д принтана серија се карактеризира со извонреден дизајн и исклучителни реалистични ефекти. Избор од три различни, внимателно изработени принтови за уникатен, акустичен и декоративен стил. Финиши со алуминиумска рамка во: бела, црна боја, сјајно-металик и дрво.

Повеќе информации на следниот линк.