DESK 1

МОДУЛАРЕН ДИЗАЈН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СТРУЈА И ПОДАТОЦИ

Типичните ситуации може да вклучуваат сали за состаноци, домашни канцеларии или средини во кои се делат работните површини. Модуларната конструкција на DESK овозможува да биде фабрички конфигурирана со истите комуникациски и струјни приклучоци кои се потребни за посебна употреба. За снабдувањето со струја, постои слободен избор од флексибилниот Wireland систем за конекција или трајни приклучоци.

Приклучоците за податоци се стандардно опремени со адаптери, но исто така можат да бидат и фиксирани приклучоци.

Повеќе информации на следниот линк.