Cloud

Клуб-масата Cloud е создадена од две различни кружни површини и три ногарки, ласерски пресечена од челична плоча. Помалата површина е поврзана преку систем од магнети и може да биде наместена во различни позиции.

Формата што потсетува и наликува на облак овозможува различни конфигурации со цел да понуди различни функции и да задоволи различни потреби: се истакнува со своите јасни и концизни линии и нејзината флексибилност за домашни и надворешни корисници. Достапна е во две висини.

Повеќе информации на следниот линк.