Brainstorm

КАНЦЕЛАРИСКА РАБОТНА МАСА ЗА СОСТАНОЦИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ
Во современата глобализирана економија, знаењето е нашиот продуктивен капитал. Знаење кое треба да се надоградува, споделува и разменува, за да можеме да се развиваме. Sedus Brainstorm е создадена за да креира идеални услови за овие процеси. Разновидната, флексибилна палета на мебел и додатоци поттикнува пренесување на знаењето, тимска работа и работа со проекти во рамките на компанијата на свој сопствен и уникатен начин. Со користење на интелигентна функционалност, охрабрува комуникација.

Повеќе информации на следниот линк.

Опис

Конфигуратор на мебел
Прилагоден на индивидуалните барања и личните желби: Конфигураторот го олеснува планирањето на столици и друг мебел и испробувањето на различни опции.
Конфигурирајте го вашиот производ.