Baguette

Рецепцијата е достапна во две големини, со длабочина од 60цм и 80цм, за да ги задоволи просторните потреби. Високата флексибилност и модуларност се две цврсти точки со кои се одликуваат рецепцијата Baguette, што произлегуваат од комбинацијата на Pop Easy, Square, Ace и Woody бироата, чии вертикални панели со висина од 110цм и странични елементи за поартикулирани состави се поправени.

Стуктурниот краен панел целосно го затвора работното место и е достапен во две длабочини: 62цм и 82цм.

Повеќе информации на следниот линк.