Alplus

Во современите океански простори, работните средини испланирано земаат во предвид одредени фактори кои влијаат врз физичката и психичката добросостојба на вработените, како и на нивната ефикасност.

Alplus работните маси можат да бидат во комбинација со меламин или фабричка прекривка од меламин и полиуретанска површина.

Димензии: должина 140 – 160 – 180 цм х висина 38,6 цм и дебелина од 3 цм. Држачите се сокриени внатре во панелот, со цел да се презентира една визуелна и формална уредност.

Повеќе информации на следниот линк.