Acoustic panel Lung

Lung акустичниот панел RECTO е достапен со челична или дрвена рамка и апсорбирачка површина (± 40 мм) покриена со ткаенина од 5 страни. За дизајн по нарачка, максималните димензии на Lugh Recto панелот се 1195 х 2800 мм. Можноста за поразличен финиш со други ткаенини отколку со оние што ги нуди MyO, е возможна по одобрувањето на техничките и димензионалните карактеристики. Комплетите за фиксирање можат да бидат прилагодени според ограничувањата на вашата инсталација. Поставувањето на осветлување во Lung панелот мора да биде технички одобрено од страна на канцеларијата за дизајн на MyO. За било какво проучување, задолжително е да набавите технички опис на осветлувањето + нацрт од посакуваниот изглед на секоја од светилките.

Повеќе информации на следниот линк.