Боите кои не опкружуваат во канцелариите за време на нашите работни часови, имаат силно влијание како на нашето однесување исто така и на нашите чувства. Многу психолози со години па и векови го проучуваат значењето на боите. Истражувањата имаат покажано дека тие се перципираат на различни начини, предизвикувајќи некаква реакција кај повеќето луѓе.

Влијанието на боите

Науката за тоа како боите влијаат на нас е стара најмалку 200 години. За почеток се смета кога авторот и натуралист Јохан Волфганг фон Гете го објавил својот труд за психологијата во боја.

Денешните психолози и истражувачи не се согласуваат целосно со тоа како точно ни влијаат боите, но некои од нив веруваат дека имаат важен ефект врз нашите чувства и однесување.

Според повеќето научни истражувачи за боја, нашата перцепција на бои се наоѓа во најпримитивниот дел од нашиот мозок. Ова значи дека нашето искуство на бои е тесно поврзано со нашите чувства и нашата потсвест.

На пример, ние често можеме да чувствуваме дека боите на ѕидовите во просторијата или дизајнот на ентериер имаат некаков ефект врз нас, дури и ако ни е тешко да го дефинираме тоа. Истражувачите, исто така, посочуваат дека одредени асоцијации кои ги имаме за боите, се искуствени , додека други навистина се биолошки и едноставно постојат, без разлика дали сакаме или не.

Сето ова значи дека психологијата за бои не треба да се занемари. Тоа навистина ни влијае секој ден – како се чувствуваме, како се однесуваме кон другите и нас самите, и колку добро се фокусираме на одредена задача.