Дали го наоѓате вашиот фокус ( концентрација) на работа?

Во последниве години, креативните и екстровертните луѓе кои добро се снаоѓаат во отворени канцеларии, имаат шанса да напредуваат. Ова има многу позитивни ефекти, но, размислувањето во нашето општество, тоа е исто важно за да се задоволат потребите на интровертите. Да се создадат простори каде многуликата работна сила може да најде рамнотежа помеѓу дистракцијата и концентрацијата. Ова е за да се постигне максимална продуктивност и креативност.

Добри и лоши страни на отворените канцеларии

Нешто се изгуби кога ѕидовите во канцелариите дозволија да бидат одстранети, и да се направат планови за отворени канцеларии. Дизајнирањето работни простори каде вработените не се прекинуваат постојано е голем предизвик за иднината. Од самиот почеток, сето тоа изгледаше како генијална идеја. Секој би имал корист од отворена канцеларија: креативни вработени кои можат слободно да разменуваат идеи и мисли едни со други, менаџери кои би можеле да внимаваат на персоналот и финансиски контролори кои би можеле да сместат повеќе работници во ист простор.

Се појавиа не повеќе од два предизвика:

  • На одредени луѓе им е тешко да се сконцентрираат на своите работни задачи кога ги слушаат своите колеги како разговараат
  • Одредени работни задачи бараат целосна концентрација

Во новата дигитална економија, знаењето повеќе не е најважниот фактор, туку станува збор за разбирање и комбинирање на навидум различни идеи со нови концепти и решенија кои насвистина прават разлика. Дијалогот, споделувањето искуство и состаноците ќе продложат да играат значајна улога, но концентрацијата и непрекинатите работни околини ќе останат поважни. Станува се потешко да се најде време и простор за ова, со кафе машините, принтерите, затворањето на вратите од тоалетите, сигналот на мобилен телефон што ѕвони премногу гласно додека некој зборува за вечерта што ја имал за време на викендот.

„Луѓето сакаат да се концентрираат на некоја задача или да се сретнат со другите за да комуницираат. Акустиката ќе остане важен проблем при разликувањето на овие два начина на работа. Исто така е важно да се создаде „не вознемирувај“ компаниска култура, така што потребата за приватност и концентрација на сите може подобро да се почитува.“ велат експертите за дизајнирање на ергономска канцеларија.

Достигнување состојба на тек

Според реномираниот унгарски професор по психологија Михаил Sикзентмихаљ, секој работодавец треба да се стреми да им помогне на своите вработени да достигнат состојба на тек ( полна концентрација). Ова е кога тие стануваат тотално потопени во нивните активности и безрезервно се посветуваат на нив за да можат да се решат проблемите и да се создадат иновативни идеи. Но, ова за повеќето луѓе бара одредена количина на мир и тишина при работа, структура и јасни цели. Станува збор за создавање на рамнотежа помеѓу концентрацијата и креативноста. Продуктивноста, мотивацијата и чувството да се заврши добро работата опаѓаат ако има премногу нарушувања. Повеќето луѓе одат на работа наутро со намера да дадат се од себе. Студиите покажуваат дека голем дел од нашето задоволство потекнува од тоа чувство дека сме направиле добра работа. Работа што се чувствува значајна и каде може да се види дека вложениот труд води кон позитивен исход. Ако чувството на крајот на работниот ден е се поголемо од тоа што не ги исполнуваме сопствените очекувања и на оние околу нас, тогаш постои пад на желбата да се работи и на нивоата на мотивација.

Како и да е, може да биде тешко за секој вработен да има влијание врз физичката средина во канцеларијата. Некои се обиделе да создадат свој простор слушајќи музика во слушалки или дури само со употреба на заштита за уши. Ова им укажува на оние околу нив дека сакаат да останат сами. Но, работодавците кои не сакаат нивниот персонал да работи исклучиво само од канцеларија или дека треба да гледаат наоколу за друго вработување, треба да размислат за тоа како мора да бидат дизајнирани канцелариите во иднина. Со ова гледаме дека канцелариите кои промовираат продуктивност и благосостојба мора да ги задоволат потребите на многумина. Клучно е да се создадат работни места каде вработените можат да се концентрираат за да го постигнат чувството за тек ( полна концентрација), но исто така да бидат дел од креативната заедница. Клучно е да се создадат работни места каде што вработените ќе можат да се концентрираат на постигнувањето тек во работата (чувство на тек) , но исто така и да бидат дел од креативната заедница. Прво треба да се согледаат потребите на интровертите и екстровертите. Ова се постигнува со креирање на разни варијанти на простори, кои би нуделе различни видови на фокус и дистракција.

Развојни решенија

„Често слушаме дека нашите клиенти велат дека заради нивниот дизајн на канцелариите, тие не можат да бидат продуктивни. Не ретко, ова се должи на недостаток на тивки места, зони за работа . Кога дизајнираме или обновуваме канцеларии, гледаме дека тоа е главно приоритет да се обезбедат и заштитат ваквите тивки простори“ – Хенрик Аксел, Менаџер за концепти на канцеларии во Шведска.

Во модерниот концепт , развиваме прилагодени, холистички решениа за да им помогнеме на нашите клиенти во нивниот дизајн на канцеларии и обидот за обнова. Клиентот и нивното работење се нашата почетна точка.

Прво, ги разгледуваме нивните тековни методи на работа и како тие сакаат да изгледа нивната иднина. Потоа започнува патувањето кон создавање нова, уникатно прилагодена канцеларија. Ние сме вклучени во текот на целиот процес, од визија и инспирација до имплеметација и следење. За нас е важно да ги следиме нашите сопствени проповеди, затоа ние избравме да го имплементираме холистичкиот концепт во заедничко работно место и изложбен простор во Скопје. Голем дел од креирањето на оваа активност е базиран на канцелариски простор. Менаџментот и вработените се вклучуваат во почетокот на процесот и беа собрани нивните придонеси и гледишта. Освен ако управувањето не е на одборот, тешко е да се искористат нови мисли и идеи во организацијата. И штом ќе имате управување со одборот, треба да ги вклучите вработените – сите гледишта се од вредност. Со цел најдобро да се искористи отвореноста на канцеларијата додека се обезбедат простори за вработените да работат со фокус, канцеларијата треба да биде поделена во три зони на фокус: Висок фокус, Среден фокус и Низок фокус.

Висок фокус

Просториите со висок фокус се создадени за непречена фокусирачка работа. Ова може да опфати големи и мали простории кои се звучно изолирани за состаноци и кои обезбедуваат дека разговорите не се слушаат однадвор. Библиотеката и индивидуалните работни станици со висок фокус се важни додатоци во просториите за тивки состаноци. Овие области се идеални за работа во фокус, како што се читање и пишување.

Среден фокус

Областите со среден фокус се наменети за оние кои би сакале да работат нешто, но не во тивка или изолирана околина. За ова ниво на фокус, соби во простории се добро решение. Може лесно да се дизајнираат користејќи екрани што апсорбираат звук или тишина. Полуфокусирачката работа идеално може да се изврши во колаборативни или креативни простории. Овие зони се добро прилагодливи за спонтани состаноци, брифинзи и работилници. Важно е дека дизајнот на ентериер поттикнува продуктивност и креативност.

Низок фокус

Постојат голем број на простори определени за работа со мал фокус. Примери за нив се дневната и лаунч зона – две области во кои треба да се очекуваат разговори и други звуци. Тука, можете да поминете преку вашата е-пошта или да имате спонтани состаноци со колеги кои поминуваат. Покрај овие зони постои отворен простор кој содржи индивидуални работни станици. Овие станици се опремени со се што е потребно за да се работи подолг временски период. Канцелариската кантина исто така може да се користи за работа со мал фокус.

Зонирање и правила

За да можат правилно да работат зоните за фокус, важно е да бидат отстранети едни од други, така што, на пример, бучавата од дневната соба не ги вознемирува оние што работат во области со висок фокус. Панелите што апсорбираат звук висат од таванот или стојат на подот одделени едни од други зоните. Десктоп панелите може да се користат и за да се обезбеди дополнителна апсорпција на звук во области со голем фокус. Сепак, апсорпцијата на звук е само еден аспект од зоните на фокус.

Исто така, од витално значење е да се постават правила во врска со бучавата во канцеларија. Треба да постои заеднички став за тоа што е дозволено во секоја зона. Колку се појасни правилата, толку е полесно да се создаде високо продуктивна, пријатна канцеларија.

Правилата се важен дел од сложувалката. Тие им помагаат на вработените да знаат како да пристапат и да дејствуваат во канцеларијата и во креирањето нови навики. Воспоставениот пакет правила придонесува за функционирање на канцеларијата и задоволни вработени.

Пет битни совети

ПОЧИТУВАЈТЕ СЕ ЕДНИ СО ДРУГИ

Ние се почитуваме едни со други и разликите што треба да се најдат на работното место, како и кај нашите посетители.

РЕД И УРЕДНОСТ

Имаме таканаречена политика за чиста маса, што значи дека ние секогаш ги собираме нашите работи на крајот на работниот ден и ги чуваме колективно или во персонални ормари, се додека не ни требаат повторно

МИР И ТИШИНА НА РАБОТА

Кога вашата работа бара голема концентрација, изберете зона со висок фокус. Тука, избегнувате гласни телефони разговори и спонтани состаноци. Ако вратата од изолираната просторија е затворена, ние не го нарушуваме мирот и тишината таму.

НИВО НА БУЧАВА

Избираме да слушаме радио или музика преку слушалки. Имаме предвид и дека долгите телефонски разговори се подобро прилагодени на изолирана околина отколку до колега кој е фокусиран на работа.

НОВИ ИМПРЕСИИ И ИДЕИ

За да се создаде мобилност во канцеларијата и условите потребни за спонтани состаноци, секој нов работен ден избираме место. Местото може да се резервира , но не подолго од два часа.