Идеално реализирано решение преку изведен Fit-out и Инсталирање стаклени преградни ѕидови, теписон, мебел и кујна за вработените.

Во дизајнот имплементирана е Биофилија, односно внесување на природата во затворен простор. Дизајниран 3Д ефект на подни облоги.

 • 200м2 теписон Локација: Аеродром, Скопје
 • Големина на проект: 200 m2
 • Број на работни места: 20
 • Опремени зони:
 • Welcome zone
 • Open space
 • Meeting rooms
 • Kitchen
 • Executive office

Користени производи:

 • Работни столици Sedus Quarterback
 • Meeting столици Sedus Se: flex visitor
 • Менаџерска столица Sedus Se: flex
 • Менаџерска маса AIR
 • Работни бироа NOVA
 • Meeting маса AIR
 • Ормар NOVA
 • Стаклени преградни ѕидови 32 m2 – Hoyez Partition System
 • Подови 200 m2 бренд: Shaw Contract

B2 Solution.