Слобода на избор

Слобода на избор

Благодарност кон вработените, искажана преку привлечна работна средина

 

Како може да се развијат решенија за опремување на идниот свет на работа, што промовираат благосостојба, задоволство и соработка помеѓу вработените? Особено во контекст на превенција од болести во компанијата, работните средини треба да ги земат во предвид основните процеси, да покажат дека компанијата ги вреднува вработените и во исто време да исполнат важни ергономски барања.

За Sedus Stoll AG, европскиот производител на канцелариски мебел, моменталната состојба во светот на работата е од фундаментално значење кога станува збор за создавање на нови, иновативни производи. Поради дигиталната револуција, светот денес се менува побрзо и подлабоко од кога било досега. Ова првенствено влијае на начинот на кој комуницираме едни со други, како одржуваме контакт и како соработуваме со другите луѓе. Денес е полесно да се сподели знаењето. Постои тренд, настрана од чисто материјалистичкиот, сопственички менталитет, кој е насочен кон поотворени начини на размислување и дејствување. Ова води кон нови форми на кооперативно однесување и начините на живот стануваат пофлексибилни и променливи. Згора на сето ова, постои зголемена свест за сопственото здравје како и поврзана одговорност за себе и за сопствените постапки. Новите групи и форми на организација создаваат чувство на заедница и ја зајакнуваат кохезивноста создавајќи сопствени ритуали и поистоветувајќи се со нивните културни и симболички вредности. Кој е заедничкиот именител на најиновативните работни средини?

Канцеларијата на иднината ги зема во предвид потребите и очекувањата на различните генерации кои работат заедно. Ова не само што вклучува важни ергономски аспекти, туку и слобода да се одлучи каде, како и колку долго ќе се изведува одредена активност, како и гаранција за поголема слобода во однесувањето, како резултат на што задоволството на вработените веродостојно ќе се зголемува. Со работните средини треба да бидат покриени четири основни потреби: концентрација, комуникација, соработка и размислување.

 

  • Концентрирана работа
  • Неформална индивидуална работа
  • Тимска работа – работилници и креативност
  • Избувнете
  • Акустична поделба – области за телефонски повици
  • Набљудувајте – Опуштете се
  • Обука и презентација
  • Состанок и конференција

 

Резиме: Канцеларијата не оди кон истребување! Напротив, компаниите користат атрактивни работни средини и услови за емотивно да ги поврзат вработените со компанијата и да покажат дека компанијата ги вреднува нив и нивната работа. Компетентните вработени продолжуваат да ги избираат компаниите за кои сакаат да работат според придобивките што ги нуди работата, независно од финансискиот надоместок. Некои предности за вработените се од нематеријална природа. Организацијата на приватниот живот, на пример, честопати е комплицирана работа. Ако работодавачот направи отстапки за своите вработени дозволувајќи им висок степен на флексибилност, тој промовира задоволство, редуцирајќи ги отсуствата од работа поради болести и случаите на прегорување, што е екстремно исплатливо на долг рок.

За компаниите и нивните многу флексибилни и глобално мобилни вработени, канцелариските згради и подови ќе имаат поважна улога како простори за обликување на идентитетот. Самата корпоративна култура ќе биде директно лоцирана во холистички дизајнирани канцелариски пејзажи и области кои главно се посветени на проектна работа и привремена комуникативна интеракција. Така се создава „продуктивна благосостојба“, која ја подобрува ефикасноста на компанијата.

 

Денешната канцеларија е едно од местата во животот на една личност кое е најподложно на промени. Особено од оваа причина, од суштинско значење е канцеларијата да е во согласност со потребите на нејзините корисници, особено кога треба да се спроведат промени во контекст на трансформација на целата компанија. Секоја компанија применува различни деловни модели, работи различни видови на работа и има различни процеси, кои идеално се рефлектираат во начинот на кој е поставена канцеларијата. Како еден од водечките добавувачи со целосен опсег во индустријата за канцелариски мебел, Зедус нуди широк спектар на решенија кои се изработени заедно со клиентите за секоја апликација.

Концентрирана работа

Индивидуалните работни станици или канцеларии за едно лице не мора да бидат исклучени од целокупниот концепт, бидејќи тие можат да бидат токму она што е потребно, во зависност од работата што треба да се изврши во нив. За оние луѓе кои работат во отворени простории и тимски канцеларии, треба да им се понудат можности да се повлечат од многу прометните работни области на места каде што можат поефикасно да се концентрираат на својата работа. На крајот на краиштата, вработените просечно трошат половина од своето работно време во концентрирана работа изолирано. За ова, им треба дистанца и акустична заштита.

Неформална индивидуална работа и читање

За време кога вработените го напуштаат своето биро и работат неформално на друго место. Независно дали поединецот е сам или комуницира со другите, тоа останува отворено. Лесната и опуштена атмосфера околу „неформалниот соло-играч“ може да биде покана за комуникација – но и не мора да биде.

Акустична поделба за дискретни телефонски повици

Недостаток на канцелариите без ѕидови е тоа што се карактеризираат со помала приватност. За дискретни, а понекогаш и итни приватни телефонски повици, треба да има и акустични зони. Ова е прашање кое се разгледува во периодот кога границата помеѓу работата и приватниот живот се повеќе се замаглува.

Релаксација во вообичаената поза

Дневните простории и просториите за релаксација им овозможуваат на вработените да се оддалечат од своите работни маси некое време. Колегите, исто така, можат да се сретнат тука во интердисциплинарна рамка, без оглед на тимот на кој припаѓаат. Овие простории се многу барани и поттикнуваат комуникација. Се разбира тие исто така се погодни, за кратки состаноци или случајни средби со клиенти.

Одржување на контакти при паузи за кафе, организирани места за состанување и интерфејси

Вработените секогаш бараат начини да се сретнат меѓусебно и да разменуваат идеи и информации многу природно и непланирано, со што се зајакнува нивната припадност кон групата. Кантини, лоби и простории за рекреација се места за состаноци каде што се случува сето ова. Природно дизајнираната средина ја подобрува благосостојбата на сите. Слична функција имаат зоните на инфраструктура во канцеларијата. Луѓето често се среќаваат едни со други на овие крстосници, а потоа разговараат едни со други за прашања релевантни за нивната работа.

Соби за обука и простории за презентација

Во нашето општество на знаење, неопходна е редовна, организирана и формална размена на знаење. Иако просториите за обука често бараат специјални и често технички комплицирани инструменти и опрема, истражувањето покажува дека традиционалниот метод на настава се користи дури и во иновативните канцеларии. Поголемата флексибилност произлегува од мобилниот мебел што може да се измени и овозможува конфигурација и индивидуални поставки според специфичните потреби.

Простории со работилници за тимска работа и креативна активност

Многу компании имаат посебни простории каде што на вработените им е полесно да и дадат слобода на својата креативност. Ова ја олеснува иновативноста и ефикасната работа на проекти. „Бурата на идеи“ како метод на работа ги опфаќа сите привремени начини на работа и бара обезбедување на физички простор плус опрема и мебел.

Акустично прикажани сали за состаноци и конференции

За дискретни разговори помеѓу две или три лица, малите простории или акустични кабини нудат вистинска средина. Меѓутоа, за поголеми или официјални состаноци, класичните сали за состаноци и конференции се она што е потребно и може да се користат и за посети на клиенти и за официјални прилики.