Se:flex

Опис

Автоматско прилагодување за мулти-кориснички работни позиции.

Se: flex е задолжителен за корисниците кај кои преовладуваат мулти-кориснички работни позиции. Благодарение на интелегентниот автоматски систем за тежина, овозможено е да се прилагоди на сите корисници. Во исто време, наслонот за грб може да го следи секое движење на корисникот, резултирајќи со максимална слобода на движење и здраво седење во сите позиции.

Прочитајте повеќе информации за производот на следниот линк.