Tris

Опис

Некои предмети се квадратни, некои триаголни, а пак некои се и едното и другото. Tris е комбинација од сите три. Неговите ногарки, кои имаат триаголен пресек, се приклучуваат во верзијата EVO за да формираат квадрат. Ако не можете да се одлучите помеѓу едната форма или другата, тогаш одберете го Tris!

Прочитајте повеќе информации за производот на следниот линк.